domů / věda / přírodní vědy / kyselina soli, oxidy: Jaké rozdíly

Kyselé soli, oxidy: Jaké rozdíly

/
84 pohledy

Kyselé soli, oxidy: Jaké rozdíly</a>

Chemické sloučeniny mají klasifikaci, která je založena na jejich strukturu a vlastnosti.

Pochopit, obecně, jak jsou připraveny, a znát rozdíly není jen studenti, kteří studují chemii, ale i všem dospělým.

kyseliny

Kyselina - to jsou chemické sloučeniny,které mohou rozkládat připojit kationty nebo anionty. Různí vědci klasifikovat tyto látky trochu jinak, a nejběžnější je rozdělení kyseliny Johannes Nicolaus Bronsted a Lewisovou kyselinou. Johannes Nicolaus Bronsted kyseliny mohou poskytnout vodíkový kation a Lewisovu kyselinu schopnou přičemž v jeho struktuře elektronový pár pro vytvoření kovalentní vazby.
Spotřebitelů o kyselin obvykle blíže vůči kyselinámJohannes Nicolaus Bronsted. Ve vodné roztoky těchto kyselin tvoří velký počet dostupných sloučenin H3O, tato sloučenina je také označována jako hydronium. Jeho poplatek je roven 1 (nabíjení kyslík je -2, a tři atomy vodíku a získá se 3, v důsledku toho se změní +1). Je to hydroniové ionty způsobují vlastnosti kyselin, na které jsou známé v každodenním životě: schopnost dráždit. Jsou to právě tyto ionty způsobují kyselou chuť roztoků kyselin a barva indikátoru změna.
Atomy vodíku v kyselině prostředku jsou mobilní a mohou být nahrazeny atomy kovu, pak se vytvořené soli, sestávající z kovového kationtu a aniontu tzv zbytek kyseliny.

soli

Sůl - kombinace kationtů a aniontů, askterý působí jako zbytek kyseliny. Sůl vodné roztoky mohou disociovat (tzv v chemii útlumu reakce) na tyto složky. Jsou připraveny smísením kyseliny s bází, za reakčních vytváří sůl a vodu. Soli mají tendenci se rozpouštět ve vodě velmi dobře.
Kation může být nejen kovové, ale i skupina NH4 amoniových, PH4 a další, mezi nimiž je organická sloučenina a komplexní kationty.

oxidy

Oxidy, označovaný také sloučenina oxid jeRůzné prvky do dvou atomů kyslíku, přičemž kyslík tvoří vazbu s nejméně elektronegativní prvek. Téměř všechny sloučeniny s O2 kyslíku jsou oxidy.
Oxidy - velmi běžný typ připojení. Patří mezi ně voda, rez, oxid uhličitý, písek. Oni jsou velmi časté, a to nejen na Zemi, ale v celém vesmíru. Na oxidy nejsou uvedeny sloučeniny, které obsahují skupinu O3 (ozón).

Rozdíly mezi oxidů, solí a kyselin

Oxidy mohou být snadno odlišeny od kyselin a solíKyslíku O2 skupina. Například, to je H2O. Údaj o soli je přítomnost kationtu, role, která je obvykle kov, a kyselý zbytek. Například CuCO2, vyznačující se tím, měď - kation a CO2 - zbytek kyseliny. Kyseliny v kombinaci s vodou, aby se rozložil na zbytek kyseliny a skupinu H3O. Když se sloučeniny s kyselinou vodíku nahrazen kov kov (to kation) a vzniklá sůl. Příkladem může být známo, že veškeré kyseliny sírové - H2SO4.

Kyselé soli, oxidy: Jaké rozdíly To byl naposledy změněn: 23.května 2017 podle zuovaexx
Je to hlavní vnitřní nádoba text zápatí